Trang chu
Gioi thieu
San pham
Thiet bi day chuyen sx
Down vi truc thuoc
Down vi truc thuoc
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin hoạt động ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7:

Ngày 24/7/2014, Đại diện Công ty CP muối - Thương mại Miền Trung đã đến thôn Phong Thử 2 xã Điện Thọ huyện Điện Bàn - Quảng Nam thăm và tặng quà bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mạnh do công ty nhận phụng đưỡng suốt đời.

Thông tin về sản phẩm Muối Trà Xanh Visachef:

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị nhằm nâng cao sức cạnh tranh và niềm tự hào Sản phẩm Việt-Dịch vụ Việt.

Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng-Báo Người Tiêu Dùng tiến hành khảo sát, điều tra thị trường lấy ý kiến người tiêu dùng để bình chọn và chứng nhận "Hàng Việt Tốt-Dịch Vụ Hoàn Hảo" năm 2014.

Sản phẩm Muối Trà Xanh Visachef  của Công ty Cổ phần muối-Thương mại Miền Trung được Ban Tổ chức  bình chọn và công nhận vào danh sách Top 100 Hàng Việt Tốt do Người Tiêu Dùng Bình Chọn năm 2014.


                             ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần muối và Thương mại Miền Trung được tổ chức lúc 8:00, ngày 28 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng Công ty: 202 Lê Trọng Tấn Đà Nẵng.
Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch-Phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
Sau thảo luận, toàn thể cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị.
Đại hội bế mạc lúc 11:30.
Hình ảnh tại Đại hội
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI