Trang chu
Gioi thieu
San pham
Thiet bi day chuyen sx
Down vi truc thuoc
Down vi truc thuoc
 
 
 
 
 
 
 


Các sản phẩm của Công ty CP Muối
và Thương mại MiềnTrung

SẢN PHẨM MỚI


Muối Trà xanh Visachef
Trọng lượng 120 gram
Bao bì lọ PE
 

MI 511.05
Muối tinh sấy i-ốt VISAchef
Trọng lượng 200gr
Bao bì PE
 
 MI 511.07 (500gr)
MI 511.09 (1kg)
Muối tinh  sấy i-ốt VISAchef

Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 

MI 56..01

Muối tinh i-ốt
Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 
 
MI 511.11
Muối tinh sấy i-ốt VISA
Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 

MI 511.13
Muối tinh I-ôt VISA
Trọng lượng 500 gr
Bao bì PE
 
 
MI 511.15
Muối tinh i-ốt VISA

Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 

MI 511.19
Muối tinh i-ốt VISA
Trọng lượng 400gr
Bao bì PE
 
 
MI 511.17
Muối tinh i-ốt VISA
Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 

Muối biển VISAchef
Trọng lượng 1kg
Bao bì PE
 
 

MI 511.03
Muối i-ốt  V
ISAchef
Trọng lượng 200gr
Bao bì lọ PE
 

MI 511.05
Muối tinh i-ốt VISAchef
Trọng lượng 200gr
Bao bì lọ PE

 
 
MI 511.04
Muối hầm i-ốt VISA
Trọng lượng 400gr
Bao bì PE
 

MI 511.06
Muối hầm i-ốt VISA
Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 
 
MI 511.02
Muối hầm i-ốt

Trọng lượng 500gr
Bao bì PE
 

Muối hạt i-ốt
Trọng lượng 1kg
Bao bì PE
 
 
BI 511.02
Bột canh i-ốt
Trọng lượng 200gr
Bao bì PE
 
BI 511.01
Bột canh i-ốt
Trọng lượng 200gr
Bao bì PE
 
 
 
MIN 511.05
Nước mắm cá cơm Nha Trang
Dung tích 500ml
Chai thuỷ tinh